Wat is een voorversterker?


De naam VOORversterker zegt wat de versterker doet: de dingen bepalen VOOR je ze versterkt. Hij vormt met andere woorden het brein van de installatie. Met deze unit bepaal je immers welke bron je selecteert, welk volume, enzovoort.