SERVICEVOORWAARDEN

OVERVIEW

Deze website wordt beheerd door House of Music. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het House of Music. House of Music biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, condities, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld, aanvaardt.

Door het bezoeken van onze site en / of het kopen van iets van ons, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of inhoudelijke medewerkers zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of geen gebruik maken van diensten.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheidsleeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent, of dat u de meerderjarigheidsleeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige personen ten laste toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard overdragen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat het gaat om (a) overdrachten via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te monitoren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN 

Op bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig indien verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen afronden en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid raadplegen.

ARTIKEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle of input hebben of waarover wij geen controle of controle hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of met betrekking tot uw gebruik van optioneel gereedschap van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van en uw goedkeuring hecht aan de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de betreffende externe leverancier(s).

Het is ook mogelijk dat wij in de toekomst nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Koppelingen van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen aan de derde te worden gericht.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld prijsvraaginzendingen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar' genoemd), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze in welk medium dan ook gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om de informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk vereist is. Er mag geen gespecificeerde update- of opfrissingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te sporen tot het uitvoeren van of deelnemen aan enige onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze gebruikt zal of kan worden die de functionaliteit of werking van de Service of van een verwante website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te verzamelen of te traceren; (j) voor enig obsceen of immoreel doeleinde; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een daarmee verband houdende website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de dienst, of het onvermogen om deze te gebruiken, op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'in de huidige staat' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal House of Music, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde spaargelden, verlies van gegevens, kosten voor vervanging of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die u via de dienst hebt aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of enig product) die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins via de dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de door de wet toegestane maximale omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord House of Music en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, toeleveranciers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te informeren dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u zich niet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden hebt gehouden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden houdt niet in dat wij afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, waarbij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden) worden vervangen.

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller van de gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de algemene voorwaarden kunt u ons sturen via info@artsound.be.